Ανακοίνωση για τη λήξη του σχολικού έτους 2017-18

Ανακοινώσεις

Θέμα α) Τετάρτη 23-5-2018:  Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου:  Σύμφωνα με την απόφαση με Α.Π Φ.12.1/2299/28/3/2018 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε Β΄Αθήνας, την Τετάρτη 23-5-2018 το σχολείο μας δεν θα λειτουργήσει, λόγω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου.

Θέμα β) Παρασκευή 25-5-2018: Ημερήσια εκδρομή των μαθητών της ΣΤ Τάξης σε Δερβενάκια-Μυκήνες-Ναύπλιο-Αρχαία Επίδαυρο

Θέμα γ) Πέμπτη 7-6-2018: Ημερήσια εκδρομή του σχολείου στο SPORTS VILLAGE Athitaki , Γραμματικό Αττικής.

Θέμα δ) Τετάρτη 13-6-2018: Μεταφορά ωραρίου και γιορτή λήξης

Η γιορτή του σχολείου μας, για τη λήξη της σχολικής χρονιάς, θα γίνει την Τετάρτη 13-6-2018 και ώρα 8:30 μ.μ. Την ημέρα εκείνη θα έχουμε μεταφορά ωραρίου·  το σχολείο δεν θα λειτουργήσει το πρωί και οι μαθητές θα έρθουν στο σχολείο περίπου στις 8:30 για τη διεξαγωγή της γιορτής.

Θέμα ε) Παρασκευή  15/6/2018 : Λήξη μαθημάτων και επίδοση Τίτλων Προόδου και Τίτλων Σπουδών: Τα μαθήματα για το σχολικό έτος 2017-2018 λήγουν την Παρασκευή 15-6-2018. Οι μαθητές με τους γονείς τους θα έρθουν κανονικά στο σχολείο στις 8:15.  Θα  ακολουθήσει ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών στο Γ΄ Τρίμηνο. Παράλληλα θα δοθούν οι Τίτλοι Προόδου στους μαθητές της Α΄, Β΄, Γ, Δ, και Ε΄τάξης και οι Τίτλοι Σπουδών στους μαθητές της Στ΄τάξης.

Θέμα στ) Ατομικό Δελτίο Υγείας: Οι μαθητές  που το επόμενο σχολικό έτος (2018-2019) θα φοιτήσουν στη  Δ΄τάξη θα πρέπει να προσκομίσουν νέο Δελτίο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. (Το νέο έντυπο θα δοθεί στους μαθητές των παραπάνω τάξεων από τώρα, για να έχετε άνεση χρόνου να το συμπληρώσετε).

Θέμα ζ) Δικαιολογητικά για εγγραφή στο Ολοήμερο: Οι γονείς που έχουν συμπληρώσει το έντυπο εγγραφής στο Ολοήμερο αλλά δεν έχουν προσκομίσει τις απαραίτητες βεβαιώσεις εργασίας να τις προσκομίσουν σύντομα.

Θέμα η) Αλλαγή 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο: Οι μαθητές της ΣΤ΄τάξης που επιθυμούν στο Γυμνάσιο να διδαχθούν ως 2η ξένη γλώσσα, διαφορετική απ’ αυτή που διδάχθηκαν στο Δημοτικό, να υποβάλουν, στο Δ/ντή του σχολείου, αιτιολογημένη γραπτή αίτηση για αλλαγή γλώσσας, μέχρι την 8η Ιουνίου 2018.

Ο Διευθυντής του σχολείου