Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών, ιδιαιτέρως της Α΄και Δ΄τάξης, που έχουν αμελήσει να προσκομίσουν το Α.Δ.Υ.Μ, να το προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό. Χωρίς το Α.Δ.Υ.Μ δεν μπορούν να λαμβάνουν μέρος στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

                                                                                              Ο Διευθυντής του σχολείου

                                                                                                Ανδρέας Σταμούλης