Λειτουργία Ολοήμερου Σχολείου

Σας κάνoυμε γνωστό ότι από τις 12-9-2018 λειτουργούμε το Ολοήμερο με τέσσερα (4) τμήματα μέχρι τις 15:00 και με τρία τμήματα από τις 15:00 μέχρι τις 16:00.

 Εκπαιδευτικοί Ολοημέρου