Ενημέρωση γονέων

 Η τακτική μηνιαία ενημέρωσή σας για την πρόοδο των παιδιών σας, θα πραγματοποιείται την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. Την ακριβή ώρα που θα δέχεται ο/η κάθε εκπαιδευτικός θα σας τη γνωστοποιήσει ο/η  ίδιος/α.