Εκπαιδευτικοί του σχολείου

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι οι ακόλουθοι:

Α1: Κα ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ                                Α2: Κα ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΡΙΑΔΙΤΣΑ

Β1: Κα ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ                     Β2: Κα ΚΟΥΤΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Γ1: Κα ΣΙΜΟΥ  ΕΛΕΝΗ                                                       Γ2: Κα ΜΙΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ          Γ3: Κα ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΟΦΙΑ

Δ1: Κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΛΑΊΆ                             Δ2: Κα ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Ε1: Κα ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ                             Ε2: Κα ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ

ΣΤ1:Κος ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ- ΚΑΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ      ΣΤ2:Κος ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγγλικά: 1 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  (Α, Β,Γ3,Δ, ΣΤ) 

                      2.ΠΑΠΑΡΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  (Γ1, Γ2, Ε1, Ε2)

Γαλλικά: 1. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ (Ε1,Ε2,ΣΤ)    

Γερμανικά: ΚΕΛΠΕΡΗ ΙΡΙΣ ( Ε)

Φυσική Αγωγή: 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Τμήματα :(Α1, Β2, Γ1,Δ1, Δ2, Ε1,Ε2, ΣΤ2)

                                       2. ΣΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     Τμήματα: ( Α2, Β1, Γ2, Γ3, ΣΤ1)

Θεατρική Αγωγή: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                

Εικαστικά: ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μουσική: α) ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ                   Τμήματα: (Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Ε1, Ε2)

                    β) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ       Τμήματα: (Α1, Α2, Δ1, Δ2, ΣΤ1, ΣΤ2)

 Πληροφορική:  ΑΠΟΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τμήμα Ένταξης: ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ

Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ               ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ