Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο καθώς και συνημμένο πίνακα με οδηγίες για την εισαγωγή των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-21.

Εγκύκλιος

Συνημμένα