Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Αγαπητοί γονείς,

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-21.

Εγκύκλιος