Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αγαπητοί γονείς,

Παρακάτω θα βρείτε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των τμημάτων του σχολείου μας, καθώς και μια ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών μας.

Ανακοίνωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ2