Επιστολή προς γονείς

Σας κοινοποιούμε την επιστολή της Αναπληρώτριας Οργανωτικής Συντονίστριας
του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, κυρίας Ταβουλάρη.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ