Ενημέρωση για κατανομή μαθητών στα Γυμνάσια

Αγαπητοί γονείς,

Σας κοινοποιούμε κάποιες βασικές οδηγίες σχετικά με την Κατάταξη αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ