Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο σχετικά με την εισαγωγή των μαθητών της ΣΤ’ τάξης στα μουσικά σχολεία.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ