Υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά

Αγαπητοί γονείς,

Σας κοινοποιούμε τα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές μας για τη νέα σχολική χρονιά. 

Ακολουθεί η λίστα των τμημάτων, η οποία θα ανανεώνεται συνεχώς.

Α1

Α2

Β1

Β2

Γ ΤΑΞΗ (Γ1+Γ2)

Γ Τάξη – Αγγλικά

Δ ΤΑΞΗ (Δ1+Δ2)

Ε1

Ε2

ΣΤ1

ΣΤ2

ΣΤ3

 

Καλή σχολική χρονιά!