ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι:

  • Για όσους μαθητές μας της Α’ Δημοτικού δεν έχουν ήδη δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό  στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο από την προηγούμενη χρονιά στο νηπιαγωγείο, η υπηρεσία εγγραφής είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://register.sch.gr/students/   

ακολουθώντας  τις οδηγίες που σας επισυνάπτουμε στο τέλος.

Για τον αριθμό μητρώου του παιδιού σας που θα σας ζητηθεί κατά την διαδικασία της εγγραφής, μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο για να ενημερωθείτε.

Εάν αδυνατείτε για κάποιο λόγο να ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία, τότε μπορείτε να τυπώσετε και να υπογράψετε την δήλωση γονικής συγκατάθεσης που επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης, προκειμένου η εγγραφή του παιδιού σας να γίνει από το σχολείο. 

  • Για όσους από εσάς έχετε ήδη κάνει εγγραφή αλλά δεν θυμάστε τα στοιχεία σύνδεσης στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, μπορείτε να τυπώσετε και να υπογράψετε την αίτηση γνωστοποίησης κωδικού, προκειμένου να σας εκδώσουμε εκ νέου κωδικούς.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης, οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στον εκπαιδευτικό πληροφορικής, προκειμένου να τους δίνεται εκτυπωμένη η αίτηση.

 

Οδηγίες εγγραφής μαθητή

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΚΩΔΙΚΟΥ