Εισαγωγή μαθητών σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022 – 2023

Σας κοινοποιούμε στους παρακάτω συνδέσμους τις εγκυκλίους σχετικά με την εισαγωγή των μαθητών σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία.

Καλλιτεχνικά Σχολεία

Μουσικά Σχολεία