Προκηρύσσονται δύο θέσεις Σχολικού Τροχονόμου για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση καθώς και το υπόδειγμα της αίτησης που πρέπει να υποβληθεί.

Aνακοίνωση 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ