ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αγαπητοί γονείς, με αφορμή την επικείμενη κακοκαιρία και με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίστηκε η διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας όλων των Σχολείων για προληπτικούς λόγους . 

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Σύγχρονη ή Ασύγχρονη), το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων παραμένει ως έχει, ενώ οι διδακτικές ώρες μεταβάλλονται ως εξής:

1η ΩΡΑ 8.30 – 9.05
2η ΩΡΑ 9.20 – 9.55
3η ΩΡΑ 10.15 – 10.50
4η ΩΡΑ 11.10 – 11.45
5η ΩΡΑ 12.00 – 12.35
6η ΩΡΑ 12.45 – 13.15