Ανακοίνωση για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού

Οι εγγραφές των μαθητών για την Α΄τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου. Στην Α΄τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου εγγράφονται οι μαθητές που διαμένουν στις ακόλουθες οδούς:  ( Όρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου)

Οδός Κηφισίας (μονά), από τη συμβολή της με την οδό Γαρδέλη (πλατεία Αγίας Λαύρας), μέχρι την οδό Αθηνάς (φανάρια του ΚΑΤ), Αθηνάς, Μεσολογγίου,  Μακεδονίας, Πόντου (μονά από 1-15 και ζυγά από 1-12), Άρεως, Μιαούλη (από 1-9), Ιωαννίνων (όλη στο 1ο Πεύκης), Κων/πόλεως (από 30Α και κάτω στο 1ο Πεύκης), Κυζιρίδη (ανήκει όλη στο 1ο Πεύκης), Πίνδου, Αισώπου (από 1-17 μονά και ζυγά, από 19 και πάνω μόνο τα ζυγά), Βασιλέως Αλεξάνδρου, Ανταίου (τα ζυγά 10 και 12 ανήκουν στο 1ο Πεύκης), Ρόδου, Βαρβαρέσσου, Περικλέους (μόνο ζυγά), Δραγούμη, Θεμιστοκλέους (ζυγά από 2-12) , Νερατζιωτίσσης, Λέκκα (μονά), Θησέως (μονά) , Γαρδέλη (προέκταση Δήμητρος μονά), Κηφισίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄τάξη του δημοτικού είναι τα ακόλουθα:

1.Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας. (Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠAIΘ).

2.Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

3.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας, το οποίο μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:

α) από TAXISnet Στοιχεία Μητρώου/Φυσικού Προσώπου  εκτύπωση σελίδας ή

β) ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης εν ισχύ που έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην εφορία (εκτυπωμένη βεβαίωση)

γ) Στοιχεία που προκύπτουν από το Ε1 ή εκκαθαριστικό ΔΟΥ (2022), χωρίς τα οικονομικά στοιχεία

(Για τους μαθητές που έχουν αδέλφια στο σχολείο δεν απαιτείται να υποβολή αποδεικτικού κατοικίας)

4.Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (θα σας χορηγηθεί από το νηπιαγωγείο)

5.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)  Το προς συμπλήρωση έντυπο θα σας δοθεί από το σχολείο. Επίσης, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου. Το ΑΔΥΜ μπορεί να κατατεθεί με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, τον Σεπτέμβριο.

Σημειώσεις: α) Την εγγραφή κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του παιδιού. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων, την εγγραφή κάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια.

β) Όποιος γονέας επιθυμεί, μπορεί να εγγράψει το παιδί του στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00- 8:00). Το σχετικό έντυπο θα σας δοθεί από το σχολείο. Επίσης, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: α) Με αποστολή όλων των δικαιολογητικών την ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου mail@1dim-amarous.att.sch.gr γράφοντας στο ΘΕΜΑ: «Εγγραφή Α΄. Επίθετο παιδιού»

β) Με διά ζώσης υποβολή των δικαιολογητικών,   κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 2108020697, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες.

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 8.20- 13.15

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλ: 2108020697

 

Ο Δ/ντής του σχολείου

Ανδρέας  Σταμούλης

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ 2023-2024

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΔΥΜ)

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ