Δευτέρα 15 Ιουνίου: Λήξη μαθημάτων και επίδοση Τίτλων Προόδου και Τίτλων Σπουδών

Τα μαθήματα για το σχολικό έτος 2014-2015 λήγουν τη Δευτέρα 15-6-2015. Στις 13:00 θα γίνει η ενημέρωσή σας για την πρόοδο των παιδιών σας στο Γ΄ Τρίμηνο. Επίσης θα δοθούν οι Τίτλοι Προόδου στους μαθητές της Α΄, Β΄, Γ, Δ, και Ε΄τάξης και οι Τίτλοι Σπουδών στους μαθητές της Στ΄τάξης.

Επίσης, την Παρασκευή 12/6 και τη Δευτέρα 15/6 θα γίνουν στο σχολείο μας, τις ώρες της πρωινής λειτουργίας, διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.