Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Icons made by Freepik from www.flaticon.com licensed by CC BY 3.0

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή άλλαξε και θα ισχύει για τρία έτη. Οι μαθητές που το επόμενο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στις Α και Δ΄τάξεις θα πρέπει να προσκομίσουν νέο Δελτίο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Το νέο έντυπο θα δοθεί στους μαθητές των παραπάνω τάξεων από τώρα, για να έχετε άνεση χρόνου να το συμπληρώσετε. Επίσης θα δοθεί και στους μαθητές της ΣΤ΄τάξης για να το δώσουν συμπληρωμένο το Σεπτέμβριο στο Γυμνάσιο.