ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι οι ακόλουθοι:

Α1: Κα ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΥ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Α2: Κα ΚΟΥΤΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Β1: Κα ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
Β2: Κα ΜΙΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Β3: Κα ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΡΙΑΔΙΤΣΑ
Γ1: Κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΛΑΊΆ
Γ2: Κα ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Δ1: Κα ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ
Δ2: Κα ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ε1: Κος ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ-ΚΑΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ε2: Κος ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤ1:Κα  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΟΦΙΑ
ΣΤ2:Κα ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αγγλικά:
1. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Α, Β3,Γ,Ε, ΣΤ)
2. ΠΑΠΑΡΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  (Β1,Β2,Δ2)
3. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ: Δ1
Γαλλικά: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (Ε1,Ε2,ΣΤ)
Γερμανικά: ΠΡΕΚΕΖΕ  ΠΕΤΡΑ ( ΣΤ)
Φυσική Αγωγή:
1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Α2,Β2,Β3,Γ2,Δ2,Ε2,ΣΤ1,ΣΤ2)
2. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ( Α1, Β1, Γ1, Δ1, Ε1)
Θεατρική Αγωγή: ΠΑΝΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εικαστικά: ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
Μουσική: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πληροφορική:  ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τμήμα Ένταξης: ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ
Ολοήμερο: ΓΚΑΔΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

                                                                                          Ο Διευθυντής του Σχολείου

                                                                                                 Ανδρέας  Σταμούλης