Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Σχολείου

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του Σχολείου μας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ