Ιούνιος 2015 archive

Δευτέρα 15 Ιουνίου: Λήξη μαθημάτων και επίδοση Τίτλων Προόδου και Τίτλων Σπουδών

Designed by Freepik

Τα μαθήματα για το σχολικό έτος 2014-2015 λήγουν τη Δευτέρα 15-6-2015. Στις 13:00 θα γίνει η ενημέρωσή σας για την πρόοδο των παιδιών σας στο Γ΄ Τρίμηνο. Επίσης θα δοθούν οι Τίτλοι Προόδου στους μαθητές της Α΄, Β΄, Γ, Δ, και Ε΄τάξης και οι Τίτλοι Σπουδών στους μαθητές της Στ΄τάξης. Επίσης, την Παρασκευή 12/6 και …

Συνέχεια ανάγνωσης

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Icons made by Freepik from www.flaticon.com licensed by CC BY 3.0

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή άλλαξε και θα ισχύει για τρία έτη. Οι μαθητές που το επόμενο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στις Α και Δ΄τάξεις θα πρέπει να προσκομίσουν νέο Δελτίο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το νέο έντυπο θα δοθεί στους μαθητές των παραπάνω τάξεων από τώρα, για να έχετε άνεση χρόνου να το συμπληρώσετε. …

Συνέχεια ανάγνωσης

Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2015-16

Οι εγγραφές των μαθητών θα πραγματοποιηθούν από 1/6/2015 έως 21/6/2015. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και …

Συνέχεια ανάγνωσης