Ενημέρωση γονέων και βαθμοί 1ου τριμήνου την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Η ενημέρωση για την επίδοση των παιδιών όλων των τάξεων και η επίδοση της βαθμολογίας 1ου τριμήνου για τα παιδιά των τάξεων Γ, Δ, Ε και ΣΤ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 14:00. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θα βρίσκονται στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων.