Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας κοινοποιούμε σχετική ενημέρωση για την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021