Ώρες επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς

Σας κοινοποιούμε τις ώρες επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Ώρες επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς