ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ανακοίνωση για την, διά ζώσης, επαναλειτουργία του σχολείου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας σας εύχεται Καλή Χρονιά με Υγεία και Χαρά.

Η διά ζώσης επαναλειτουργία του σχολείου και η επιστροφή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στις αίθουσες διδασκαλίας, μετά τη δίμηνη απουσία τους από αυτές, θεωρούμε ότι σωστά κρίθηκε απολύτως αναγκαία τόσο για κοινωνικούς και ψυχολογικούς λόγους όσο και για τη σωστότερη παροχή εκπαίδευσης στους μαθητές μας. Αν και μας προβληματίζει η συνύπαρξη των 20 έως 25 μαθητών σε σχετικά μικρό χώρο, η μετακίνηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε δύο ή και περισσότερα σχολεία – με αποτέλεσμα να έχουν πολύ περισσότερες επαφές με μαθητές και εκπαιδευτικούς – και η μη ένταξη των εκπαιδευτικών, και δη των πιο ηλικιωμένων, στις ομάδες προτεραιότητας για τον εμβολιασμό, τη Δευτέρα, 11-1-2021, θα υποδεχτούμε με χαρά τους μαθητές μας στο σχολείο μας. Στο πλαίσιο αυτό και σε εφαρμογή της με Α.Π797/5-1-2021 εγκυκλίου σχετικά με την εξέταση της δυνατότητας <<διαφοροποιημένης προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο>>, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. Προσέλευση μαθητών: Λόγω του ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένας συνωστισμός κατά την προσέλευση των μαθητών, αυτή παραμένει όπως εφαρμόζεται μέχρι τώρα. Οι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο φορώντας μάσκα και από τις δύο εισόδους από τις 8:00-8:15 και πηγαίνουν κατευθείαν στην τάξη τους, όπου θα τους περιμένει ο/η εκπαιδευτικός του τμήματός τους. Υπενθυμίζεται ότι κανένας γονέας δεν εισέρχεται στο σχολείο, οποιονδήποτε λόγο κι αν έχει.
  2. Αποχώρηση μαθητών: Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται και από τις δύο εξόδους (Οδό Πλαστήρα και Οδό Κηφισίας). Λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζει η έξοδος από την οδό Κηφισίας, κρίναμε ορθότερο να μην την επιβάλλουμε εμείς – ορίζοντας τάξεις που μπορούν να αποχωρούν από αυτή – αλλά να την αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια του κάθε γονέα. Για το λόγο αυτό, όποιος γονέας επιθυμεί να παραλαμβάνει το παιδί του/τα παιδιά του από την οδό Κηφισίας θα πρέπει να συμπληρώσει, να υπογράψει και να αποστείλει ηλεκτρονικά ή να προσκομίσει ο ίδιος ο μαθητής, την Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρείτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου. Προσοχή! Οι μαθητές που αποχωρούν μόνοι τους αποχωρούν μόνο από την οδό Πλαστήρα. Επίσης, και οι μαθητές του Ολοημέρου θα αποχωρούν μόνο από την Οδό Πλαστήρα.

Αναφορικά με την ώρα αποχώρησης των μαθητών του Πρωινού Προγράμματος, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Με το πρώτο (μονό) χτύπημα του κουδουνιού, στις 13:10, αποχωρούν οι μαθητές των τμημάτων Γ2, Β2, Δ2 και Ε1. Διάρκεια αποχώρησης (13:10-13:15). Επίσης, με το πρώτο κουδούνι, εκτός από τους μαθητές των ανωτέρω τμημάτων, θα αποχωρούν και τα αδέλφια τους, σε όποιο τμήμα κι αν φοιτούν.

Με το δεύτερο (διπλό) χτύπημα του κουδουνιού, στις 13:15, αποχωρούν οι μαθητές των τμημάτων Α2, Γ1, Δ1, Ε2 και ΣΤ2. Διάρκεια αποχώρησης (13:15-13:20).

Με το τρίτο (τριπλό) χτύπημα του κουδουνιού, στις 13:20, αποχωρούν οι μαθητές των τμημάτων Α1, Β1, Ε3 και ΣΤ1. Διάρκεια αποχώρησης (13:20 -13:25).  

Οδηγίες προς τους γονείς: Οι γονείς ή συνοδοί των μαθητών θα πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στη θέση τους, κρατώντας αποστάσεις και αποφεύγοντας να συνωστίζονται. Μόλις παραλαμβάνουν το παιδί/τα παιδιά τους αποχωρούν αμέσως.

Σημείωση: Αν τα ανωτέρω μέτρα κριθούν αναποτελεσματικά, θα τροποποιηθούν.

Η Πρωινή Ζώνη και το Ολοήμερο θα λειτουργήσουν κανονικά.

 

                                                                                  Ο Διευθυντής του σχολείου

                                                                                   Ανδρέας  Σταμούλης

 

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ