Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2023-24

Σας κοινοποιούμε παρακάτω το σχετικό έγγραφο σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2023-24