Προσέλευση- αποχώρηση μαθητών

Υπενθυμίζουμε ότι η είσοδος των μαθητών στο σχολείο γίνεται και από τις δύο εισόδους (Πλαστήρα και Κηφισίας). Η αποχώρηση μόνο από την οδό Πλαστήρα. Κανείς μαθητής δεν αποχωρεί μόνος του, αν δεν έχει προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα του. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι οι πόρτες του σχολείου ανοίγουν για την είσοδο των μαθητών μόνο από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στις 8:00 και κλείνουν στις 8:15. Εισέρχονται μόνοι τους οι μαθητές και μόνο αν συντρέχει κάποιος σοβαρός λόγος, ο οποίος αναφέρεται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό, εισέρχεται κάποιος γονέας.